Novinky

...si ODDELENÝ pre Boha

18.10.2017 10:06
Doplň opačný význam  slov :    čistý -                                                            -...

SHALOM = Pokoj ti udatný hrdina

18.10.2017 08:50
                                                                           JEHOVA...

Tím víťaza !

17.09.2017 16:04
**************************** Prečítaj si  príbeh z besiedky*********************************   *************************************************************************************            .... páči sa ti Spiderman ? Je to  zaujímvá postava,  ...

Veľký zástup...

15.09.2017 15:16
V biblii čítame...Na to povedal Dávid Filištínovi Goliášovi:     Ty ideš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom  ale ja idem k tebe v mene Hospodina Zástupov, v mene Boha vojsk Izraelových,  ktorému si sa rúhal.     Za Dávidom stálo nebeské vojko - lebo...

Vieš KTO ON vlastne je ?

21.08.2017 16:16
                                                                                   ...

Boh si ho vybral

24.07.2017 20:20
                                              https://www.youtube.com/watch?v=II3NaVCOcWk                    ...

...verili iba keď videli

23.06.2017 13:50
Po vyjdení z Egypta Boh uzavrel s potomkami Abraháma, Izáka a Jákoba, ktorí sa v Egypte rozrástli v početný národ, zmluvu. Bolo to veľmi dramatické. Nad Horébom, čo je jedna hora Sinajského pohoria, sa Hospodin zjavil v oblaku. Boh sa začal na tomto mieste prejavovať,...

Mojžišov transport

30.05.2017 19:18
   Keď vystriem svoju ruku na Egypt a vyvediem z neho Izraelitov,        vtedy Egypťania poznajú, že ja som Hospodin.      

Chcel by si byť taký?

15.04.2017 15:15
A tak Jozef stúpa. Z väzenia sa počas jedného dňa stane druhým najmocnejším mužom prvej najmocnejšej krajiny vtedajšieho sveta. Prsteň ako symbol moci, nové šaty a zlatá reťaz. Z otroka a z väzňa je niekto, koho vozia po celej krajine a ľudia sa pred ním na pokyn klaňajú. K tomu všetkému pribudla...

...všetko je v poriadku...

04.04.2017 18:43
*Prečítajte si  s rodičmi príbeh  o  stretnutí   Jakoba s bratom Ezauom,    neverím  že ťa  to nedostane.                                           ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>