Archív článkov

Chceš vedieť viac ?...skúmaj

22.08.2018 12:38
  Chceš vedieť viac ?... skúmaj ... a zapisuj si  slová PRAVDY do zápisníka

Kam ideš .

16.08.2018 12:37
Skutky apoštolo 16.kapitola 6 Cez Frýgiu a galatský kraj iba prešli, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. 7 Keď prišli k Mýzii, pokúšali sa ísť do Bitýnie, ale Ježišov Duch im nedovolil. 8 Obišli teda Mýziu a zišli do Troady. 9 Tam mal v noci Pavol videnie: Akýsi Macedónčan stál a prosil...

Vieš čo sa stalo ???

03.08.2018 10:21
...pamätáš si čo sa dialo s  Petrom v 12. kapitole Skutkov?  Pre niekoho by to nebola jednoduchá situácia, ale Peter zostal v kľude. ... no stalo sa niečo neočakávané ... skús to porozprávať rodičom. ... A potom sa evanjelium sa opäť šírilo. No evanjelium je treba  hovoriť...

Koniec školského roka JESHUA HU ADON

09.07.2018 12:50
 https://www.youtube.com/watch?v=MZ-SvW2M3Ug 

... prečo ma prenasleduješ ?

21.06.2018 08:59
Spomeniete si na to čo sme robili v  besiedke? ...  môžeš  niečo  opraviť ?   ...  môžeš  niečo  zmeniť?  ...  môžeš zmeniť niekoho?    Skutky 9. kapitola: 1 A Saul ešte vždy zúril proti učeníkom Pánovým, dychtiac po ich...

A oni sa nebáli !

25.05.2018 12:31
Skutky Apoštolov 7. kapitola - prečítajte si so svojimi rodičmi čo hovoril Štefan (môžete od kapitoly 6:8 - po 7:60)            ...... a tieto verše sa naučte, aby bola vo vás múdrosť !!!  

No chceli ich zabiť

10.05.2018 20:54
 

... a boli spolu

10.05.2018 20:35
"Medzi ľudom sa rukami apoštolov dialo veľa znamení a zázrakov. Všetci sa svorne zdržiavali v Šalamúnovom stĺporadí. Nikto iný sa neodvažoval k nim pridružiť, ale ľud ich chválil a ustavične pribúdalo mnoho mužov i žien, čo uverili v Pána. Ešte aj chorých vynášali na ulice a kládli...

... SOM TU

10.04.2018 09:14

Je tvojím sprievodcom?

30.03.2018 09:41
  Čítali sme staré proroctvo z knihy JOEL 3:1-2: 1 Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať.    Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci budú mávať videnia.  2 Aj na otrokov a otrokyne vylejem v tých dňoch svojho...
Záznamy: 11 - 20 zo 86
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>