A oni sa nebáli !

25.05.2018 12:31

Skutky Apoštolov 7. kapitola -

prečítajte si so svojimi rodičmi čo hovoril Štefan (môžete od kapitoly 6:8 - po 7:60)

 

         ...... a tieto verše sa naučte, aby bola vo vás múdrosť !!!