50,40,30,20,10...

26.01.2017 18:04

......Pre desiatich ich nezahubím. 

     33 Keď Hospodin skončil rozhovor s Abrahámom, 

           odišiel, a Abrahám sa vrátil domov. 

  •                                                                                                            ...nájdeš : kde toto hovorí BOH, 
  •                                                                                                                             komu
  •                                                                                                                             prečo ???                                     
 

Príslovie 5:21 Veď pred Hospodinom 

          sú cesty každého človeka,

                       On zvažuje všetky jeho kroky.  

                          

 

Keby si toto bol spieval Lót.....