50, 40, 30, 20, 10...

26.01.2017 18:04

"... Pre desiatich ich nezahubím. 

33 Keď Hospodin skončil rozhovor s Abrahámom, 

 odišiel, a Abrahám sa vrátil domov." 

  •                                                                   ... nájdeš miesto, kde toto hovorí BOH, 
  •                                                                                                 komu
  •                                                                                                 prečo???                                     
 

Príslovie 5:21 

"Veď pred Hospodinom sú cesty každého človeka,

On zvažuje všetky jeho kroky."  

                          

 

Keby si toto bol spieval Lót...