... AJ VY ŽIŤ BUDETE!

21.03.2018 18:27

... Keď prišiel deň Letníc, boli spolu na jednom mieste. 
 

Skutky apoštolov