CHoď do JERUZALEMA !

31.10.2018 08:21

CHCEŠ sa niekedy vyhnúť ťažkostiam ?

(napr. neísť na  písomku a  tváriť sa že ťa bolí brucho, aby ťa rodičia nechali doma?),

Duch Svätý nám  kresťanom  dáva silu  vytrvať a všetky ťažkosti zvládnuť.

Pavol vedel, že je povolaný  hlásať evanjelium až  v Ríme (podľa skutkov 9.).

... Keď sa dostali do Cesarey prišli do domu Filipa, ktorý mal 4 dcéry panny,ktoré prorokovali.

Tiež v tomto meste prišiel za Pavlom prorok Agabus,

ktorý mu zobral opasok a poviazal sa ním a povedal,

že takto v Jeruzaleme poviažu muža, ktorému tento opasok patrí.

SKUTKY 21. kapitola