Čo povedal, to sa stalo

14.02.2018 19:51

   Pripomeň si, čo bolo napísané v Starom zákone
                                            a porovnaj to s udalosťami ukrižoa.

                                                                                      ... zasa ten vírus!
 

 
 

Úloha za biblion: nájdi, koľkokrát sa v evanjeliu Matúša nachádzajú slová: 

      „Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, 

čo Pán riekol ústami proroka...“     

                                           ... stačí, keď pozrieš prvé tri kapitoly.