Ďalší poklad je....

10.11.2015 19:35

Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.  Rimanom 6:23