Dobro-Meter

26.11.2017 19:46

 Tak sa na to pozrime, 

https://www.youtube.com/watch?v=whbfUpHk9DY

 
 

Pamätáte sa na tému : zločin -> hriech -> súd -> trest -> M I L O S Ť 

                                                        

         Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.... Jakub 4,6

                       
                                                                                              
     ..... a aj ten ,čo je ochotný zmeniť myslenie a prosí o odpustenie sa v podstate POKORÍ- dostáva milosť. 
 
 
 

Nezabudni : že keď sa apoštola Petra pýtali: čo máme robiť? ,

odpovedal grécky - zmeňte myslenie,   ( t.j.činte pokánie->

 

toto už nerobte a toto začnite ,

napr. ak si doteraz klamal,začni hovoriť pravdu,

ak si bol sebecký,urob niečo pre druhého atď., 

zároveň proste o odpustenie) 

a uvv obeť Pána Ježiša Krista!

 
 

VIEŠ ČO MÁŠ ROBIŤ ?xxxx? 

                             ....  ZASA  TEN VÍRUS !