Dobro-Meter

26.11.2017 19:46

 Tak sa na to pozrime...

https://www.youtube.com/watch?v=whbfUpHk9D

 

Pamätáte sa na tému: zločin -> hriech -> súd -> trest -> M I L O S Ť ?

                                                   

"Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť" Jakub 4,6

... a aj ten, čo je ochotný zmeniť myslenie a prosí o odpustenie, sa v podstate POKORÍ - a dostáva milosť.

 
 
 

Nezabudni, že keď sa apoštola Petra pýtali: "Čo máme robiť?",

odpovedal grécky: Zmeňte myslenie,   

(t. j. činte pokánie -> toto už nerobte a tamto začnite,

napr. ak si doteraz klamal, teraz začni hovoriť pravdu,

ak si bol sebecký, urob niečo pre druhého atď., 

zároveň proste o odpustenie) 

a uvv obeť Pána Ježiša Krista!

 
 

VIEŠ, ČO MÁŠ ROBIŤ? xxxx? 

                             ... ZASA TEN VÍRUS!