SI DRAHOCENNÁ PERLA

10.01.2016 19:17
TAKŽE POKLAD máme  OBJAVENÝ a to znamená , že POKRAČUJEME ďalej.
V ďalšom polroku OBJAVÍME nové POKLADY, ktoré  má  pre Nás  BOH  pripravené.         

                   

                           Evanieliu Matúša 13. kapitola   

  44  Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, 

        ktorý človek našiel a skryl;

        od radosti nad ním ide, predá, čo má, a kúpi to pole. 

 

  45  Ďalej podobné je kráľovstvo nebeské kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly;   

  46 keď našiel drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju.