HRIECH

12.10.2016 17:12

 

Tí starší si možno pamätáte besiedku z minulého roku, kedy sme sa zaoberali veršom z Listu Rimanom 6,23:

 

"Lebo odmenou (odplata, výsledok) za hriech je SMRŤ,

ale Božím darom milosti je VEČNÝ ŽIVOT 

                         v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi."