HRIECH

12.10.2016 17:12

 

... tí starší  si  možno  pamätáte besiedku z minulého roku,  kedy sme sa zaoberali  veršom  z listu Rimanom 6,23

 

Lebo odmena (odplata / výsledok ) za hriech je SMRŤ,

 

ale Božím darom milosti je VEČNÝ ŽIVOT 

                                                 v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.