...všetko je v poriadku...

04.04.2017 18:43


*Prečítajte si  s rodičmi príbeh  o  stretnutí

  Jakoba s bratom Ezauom

  neverím  že ťa  to nedostane. 
                                                

  GENEZIS  kap. 32 a 33

 

 

"LÁSKAVOSŤ-ZMIERLIVOSŤ  OTVORÍ AJ TIE                                           

                                                     

                                                       , KTORÉ SA ZDAJÚ ŽE BUDÚ ZATVORENÉ NAVŽDY."

 

 

       הכל טוב   ........    ?????            

                     

                                                                                                      prečítaj odzadu...redeseBlokaH