... všetko je v poriadku...

04.04.2017 18:43


*Prečítajte si s rodičmi príbeh o stretnutí

  Jakoba s bratom Ezauom

  Neverím, že ťa to nedostane. 
                                                

  GENEZIS, 32. a 33. kapitola 

 

 

"LÁSKAVOSŤ-ZMIERLIVOSŤ  OTVORÍ AJ TIE                                           

                                                     

                                            KTORÉ SA ZDAJÚ BYŤ ZATVORENÉ NAVŽDY."

 

 

       הכל טוב   ........    ???            

                     

                                                                                                      prečítaj odzadu... redeseBlokaH