Je tvojím sprievodcom?

30.03.2018 09:41

 

Čítali sme staré proroctvo z knihy JOEL 3:1-2:

1 Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať.

   Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci budú mávať videnia. 

2 Aj na otrokov a otrokyne vylejem v tých dňoch svojho ducha.   ... Chceš, aby bol On tvojím sprievodcom?