Kam ideš .

16.08.2018 12:37

Skutky apoštolo 16.kapitola

6 Cez Frýgiu a galatský kraj iba prešli, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. 7 Keď prišli k Mýzii, pokúšali sa ísť do Bitýnie, ale Ježišov Duch im nedovolil. 8 Obišli teda Mýziu a zišli do Troady. 9 Tam mal v noci Pavol videnie: Akýsi Macedónčan stál a prosil ho: Prejdi do Macedónska a pomôž nám. 10 Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Macedónska, lebo sme boli presvedčení, že Boh nás tam volá hlásať im evanjelium.

 

... vieš  prečo  sa mali dosťať do mesta Filipy? - dočítaj si príbeh  s rodičmi

    ... a nezabudni sa naučiť zhromkobadatel

 

                           KAM  VEDIE TVOJA CESTA ?

 

   Vedel si, že?

 
Filipi Toto bolo mesto v severnom Grécku a bolo rímskou kolóniou. Prvý kresťanský zbor v Európe bol založený tu a neskôr, keď bol Pavol vo väzení, tomuto zboru písal.

Pri rieke Keď prišiel do nového mesta, Pavol išiel vždy do miestnej synagógy alebo židovského miesta stretávania. Vo Filipi nemali nasledovníci Boha budovu, no breh rieky bol stále pravidelným miestom na stretávanie.

Fialová látka sa nosila ako znamenie kráľovskej rodiny a bohatstva. Farbivo bolo drahé na výrobu, keďže sa získavalo z morských slimákov.