Klamali?

05.02.2018 18:36

1 Jánov 11 Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme pozerali a čoho sa nám dotýkali ruky, (o tom svedčíme, totiž) o Slove života. 2 A ten život sa zjavil, my sme (Ho) videli, svedčíme (o Ňom) a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.

 

3 Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom.

 

Nauč sa 3. verš.

 

 

Čo videli učeníci?   Z_ _ _ _ _ _y.

* my sme sa tiež pozreli na nejaké "malé" z _z_ _ _ _.

 

Niektorí videli, niektorí len počuli o tých veciach,

 no všetci, čo uverili, boli zachránení.