Kniha Zjavenie Jána 21:3 - naučiť

18.11.2015 14:51

A počul som mocný hlas z trónu hovoriť: "Pozrite, Boží stan s ľuďmi! Tu bude prebývať s nimi, oni budú jeho ľudom a on, Boh s nimi, bude ich Bohom.

Prečítajte  si  doma verše z  hodiny  besiedky- určite  si tým  pripomeniete o  čom ste  s  Radom hovorili. Zj 21:2 - 6
Zj 22:1 - 5

Skúste nakresliť Vašu predstavu NEBA. Vaše práce budú odmenené.