LÁSKA JE :

02.02.2016 10:31

 

4  Láska je trpezlivá,

    Láska je dobrotivá,

                  nezávidí

    Láska sa nevystatuje a nenadúva sa

 

5  nespráva sa neslušne,

    nehľadá svoj prospech,

    nerozčuľuje sa,

    nepočíta krivdy   

6  neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa  z pravdy

                                         7  všetko znáša,

                                              všetko verí,

                                              všetko dúfa

                                           a všetko vydrží.  

  8  Láska nikdy nezanikne        1.Kor. 13.4-8.

 

1.Korinťanom 13.4-8.

 

                             ....a z opakovania už poznáme...