Mojžišov transport

30.05.2017 19:18

 

 Keď vystriem svoju ruku na Egypt a vyvediem z neho Izraelitov,
       vtedy Egypťania poznajú, že ja som Hospodin.