Najväčšie prikázanie

23.02.2016 13:46

Na témú láska sme hovorili veľa, ale v nedeľu

sme si povedali aké sú najväčšie  prikázania, 

ktoré Nám dal Pán Ježiš. 

 

 

Zároveň sme si pripomenuli  aj  10 Božích  príkazov, ktoré dal židom, ale tie však neboli dostačujúce, lebo ich ľudia aj tak prestupovali. A preto musel zomrieť Ježiš Kristius, aby sme vedeli naplniť tieto prikázania.

 

Lebo keď Ho milujeme, On Nám dáva silu  a  milosť ich naplniť.