SHALOM = Pokoj ti, udatný hrdina

18.10.2017 08:50
                                                                           JEHOVA SHALOM
 

                            Zapamätal si si, čo znamená slovo SHALOM?
 

                           Opýtaj sa rodičov, či budú múdrejší než ty...

 

 

 

   

    Mám sa naučiť: 

 

                "Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam,

                        ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva.

                     Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká." 

                                                              Evanjelium Jána 14,27