NOE....BOŽÍ MUŽ !!!!

01.11.2016 19:39

.....TO BOL CHLAPÍK                                                           

- môžeme si ho predstavovať takto:     

  , alebo takto..... 

,ale ver či nie asi to musel byť iný borec, keď vedel 100 rokov žiť vo viere

                                                                                              bez Biblie

                                                                                              iba na slove od Boha.

Rozmýšľal si niekedy  aký teda bol ?                                           

 - pokorný , spravodlivý, 

   bohabojný, veriaci, 

   poslušný, odvážny, 

   pracovitý, šikovný, múdry

 - veľmi dlho staval archu - za ten čas sa mu posmievali, 

 - možno mu prácu bezbožnící aj kazili -

   určite ho nenechali len tak.

 

 

 

  A aj tak  to nenechal len tak !      BUĎME AKO  ON !!!

                                                                                                      

            1.kniha Mojžišova 8.22