NOE... BOŽÍ MUŽ!!!

01.11.2016 19:39

... TO BOL CHLAPÍK      

Môžeme si ho predstaviť takto...                                                  

     

   alebo takto... 

ale ver či nie, asi to musel byť iný borec, keď vedel 100 rokov žiť vo viere,

                                                                                              bez Biblie,

                                                                                              iba na slove od Boha.

 

Rozmýšľal si niekedy, aký teda bol?                                           

 - pokorný, spravodlivý, 

   bohabojný, veriaci, 

   poslušný, odvážny, 

   pracovitý, šikovný, múdry,

 - veľmi dlho staval archu - za ten čas sa mu posmievali, 

 - možno mu prácu bezbožnící aj kazili -

   určite ho nenechali len tak na pokoji.

 

 

 

  A aj tak sa nevzdal! BUĎME AKO ON!!!

                                                                                                      

1. Mojžišova 8:22