Nedeľná besiedka

04.10.2015 10:00

Pozývame všetky deti na nedeľnú besiedku pre 7 až 11-ročných. 

Besiedka sa začína hneď po chválach v podkrovnej časti budovy. Zároveň vás týmto prosíme o presnosť, keďže besiedka má svoj priebeh a je na škodu nebyť od začiatku.

Nezabudni!!! 

- pozrieť úlohu na týždeň, 

- priniesť so sebou Bibliu - pre veľkých hladošov aj desiatu.

 

Tešíme sa na spoločný čas, 

vaši besiedkári.