Nedeľná besiedka

04.10.2015 10:00

Pozývame všetky deti  na  nedeľnú besiedku pre 7-11 ročných. 

Besiedka  sa začína hneď po chválach v podkrovnej  časti budovi-zároveň týmto prosíme o presnosť, nakoľko besiedka má svoj  priebeh a  je  na  škodu nebyť od začiatku.

Nezabudni !!! 

-pozrieť úlohu na týždeň 

-priniesť  so sebou  bibliu - pre veľkých  hladošov aj  desiatu.

Tešíme sa na spoločný čas. 

Vaši besiedkári.