Opasok Pravdy

11.03.2019 08:24

Ostaň pevný s opaskom pravdy silno opásaným okolo pásu.

                     

- je dôležitou súčasťou  odevu , v  minulosti sa bojovníci opásali keď išli do ťažkého boja

- Boh nám dal opasok pravdy  - je súčasťou božej výzbroje na to ,

  aby  bolo odhalené každé diablovo klamstvo a bola prehlásená pravdy Božieho slova ...

Stiahni si:  pas_pravdy