Ovocie DUCHA

15.03.2016 12:22

No nezabudnite si prečítať aj verš :

19  A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť,  

20  modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, 

21  závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím,

 ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci,

 nebudú mať účasť na Božom kráľovstve. 

 

TAKŽE AKO STE SO SISKOU HOVORILI O BOHU

AKO VINOHRADNÍKOVI,

že musí orezávať strom, aby niesol veľa OVOCIA....

....nezabudnite na to,

že každý rez  je dôležitý,

                                     aj keď je niekedy BOĽAVÝ.

 2  Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú,
       ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. 
 
 ......z minulej hodiny Ev.Jána 15.kapitola