PREČO HOVORÍM SLOVENSKY ?

06.11.2016 19:00

Príbeh o  Amy 

 

Amy Clampová bola ešte celkom malá. Jej veľkým vzorom bola maminka. Preto si Amy nič nepriala viac, než mať rovnako nebesky modré oči, ako mala maminka. Lenže mala oči hnedé. Od maminky vedela, že člověk sa môže za všetko modliť. Tak to raz večer urobilla so skalopevným presvedčením, že sa ráno prebudí s modrými očami. Sotva se ráno zobudila, bežala k zrkadlu. Aké bolo jej rozčarovanie, keď videla, že oči zostali hnedé! Sklamane si pomyslela: Boh ma vôbec nepočul. Ale Boh ju počul. Lenže Amy sa mala naučit niečomu, čo pre ňu neskôr bolo mimoriadne dôležité: Boh počuje vždycky, ale jeho „Nie“ je tiež odpoveď! Po rokoch sa dozvedela, prečo jej Boh odpovedal „Nie“. Stala se totiž misionárkou v Indii. Mnoho ľudí tam zachránila z ich biedy. Nosila indické oblečenie a vďaka svojím hnedým očiam vypadala ako rodená Indka. – Boh vie, čo je pre nás dobré a čo nie. Preto mu môžeme dôverovať!

 

...už  si  spomínaš čo sa udialo v Babylone, keď sa ľudia rozhodli byť veľkí a slávni ?

 Kto sa bude povyšovať, bude ponížený, 

 a kto sa poníži, bude povýšený.                   Evanjelium Matúša 23.12