... prečo ma prenasleduješ ?

21.06.2018 08:59

Spomeniete si na to čo sme robili v  besiedke?


...  môžeš  niečo  opraviť ?  

...  môžeš  niečo  zmeniť? 

...  môžeš zmeniť niekoho?

zhromkobadatel

 

 Skutky 9. kapitola:
1 A Saul ešte vždy zúril proti učeníkom Pánovým, dychtiac po ich vyvraždení. Išiel teda ku veľkňazovi
2 a vyžiadal si od neho listy na synagógy v Damasku, aby prívržencov toho učenia, ak tam niektorých nájde,
poviazaných priviedol do Jeruzalema, mužov aj ženy. 3 Ako šiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho odrazu svetlo z neba;
4 padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? 5 A on povedal: Kto si, Pane?
Odpovedal mu: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. 6 Ale [ťažko sa ti bude spierať ostňu.
Trasúc sa a diviac, spytoval sa (Saul): Čo chceš, Pane, aby som činil? Pán odpovedal: ]
Vstaň a choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť. 7 A mužovia, ktorí šli s ním, stáli ako ohromení,
lebo počuli síce hlas, ale nevideli nikoho. 8 Saul teda vstal zo zeme, ale keď otvoril oči, nič nevidel;
i vzali ho za ruky a zaviedli do Damasku. 9 A tri dni nevidel, ani nejedol, ani nepil.

 

    zhromkobadatel

      ... nie? Kto to teda môže  urobiť ?  

                         _ _ _ _ _

 

    JA ten vírus už sem viac nepustím !