Priateľ Boha aj ľudí

05.01.2017 19:51

                               Už viete, kto je naším hrdinom?

 

Škoda, že niekedy _ _ _ _ _ _ _ _ vnímame len ako nejakého obrovského náčelníka,

nejakého veľmi schopného človeka, ktorý má veľký rozhľad. 

 

Ale on bol predovšetkým priateľom Boha a ľudí. Toto by sme si mali všimnúť.

 

"A tak teda, kým máme čas, robme dobre všetkým,

ale najmä členom rodiny veriacich."          List Galaťanom 6:10
 

 

 

 Úloha:  Koľko kilometrov boli od seba vzdialení Náš hrdina a Lót?