PROSTE A DOSTANENTE

18.04.2016 14:38

 
 
https://www.milost.sk/logos/clanok/jezisovo-vyucovanie-o-modlitbe-v-kazni-na-vrchu  9 Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, 10 príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. 11 Chlieb náš každodenný daj nám dnes 12 a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. 13 A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.