Robil to, čo robil Jeho OTEC

02.01.2018 11:55

Ježiš robil skutky, ktoré videl robiť svojho Otca. 

Ako je to možné, keď ešte vtedy nežil na zemi? 

No, lebo bol v nebi ako Boží Syn a na všetko sa pozeral. Preto ako Syn človeka vedel, čo robil Otec. 

Syn robí to, čo vidí robiť Otca...  

 

Vieš povedať niektoré skutky, ktoré urobil Boh Otec? 

                                                                                            

Skús nakresliť svojho otca a napísať, čo na ňom obdivuješ, v čom by si raz chcel byť ako otec.

 

 
 
 
 
 
19 Ježiš im povedal: Amen, amen, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Lebo čo robí Otec, to podobne robí aj Syn. 20 Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. 21 Lebo ako Otec kriesi a oživuje mŕtvych, tak aj Syn oživuje, koho chce. 22 Veď Otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odovzdal Synovi, 23 aby si všetci ctili Syna, ako si ctia Otca.