...si ODDELENÝ pre Boha

18.10.2017 10:06

Doplň opačný význam  slov :    čistý -

                                                           - zlé
                                                  svätí -
Pamätáte si na besiedku so Zuzkou , keď  ste v tmavej chodbe hádali aký  pohár  držíte v  ruke? 
 
Naučili ste sa ,že v temnote, v tme nie je možné rozoznať,čo je aké,lebo je to kráľovstvo tmy
a ani nevidno aký je v ňom pán - preto ho neveriaci často nepoznajú !!!
 
Vo svetle je to opačné - poznáme svojho Pána,vo svetle jeho Slova vieme rozoznávať.
 
Preto je dôležité každé Jeho slovo !
                                         
                                                                                             ..... a nezabúdaj si čítať Bibliu.
 

A preto ...

Ako poslušné deti nedajte sa ovládať
žiadosťami, ktoré vás predtým
v čase vašej nevedomosti ovládali;

no rovnako, ako je svätý ten,
                   čo vás povolal,

                  aj vy buďte svätí
                   vo všetkom čo robíte.


Lebo je napísané:
Buďte svätí, lebo ja som svätý!