... si ODDELENÝ pre Boha

18.10.2017 10:06

Doplň opačný význam  slov:    čistý -

                                                             - zlé
                                                    svätí -
 
Pamätáte si na besiedku so Zuzkou, keď ste v tmavej chodbe hádali, aký pohár držíte v ruke? 
 
Naučili ste sa, že v temnote, v tme nie je možné rozoznať, čo je aké, lebo je to kráľovstvo tmy
a ani nevidno aký je v ňom pán - preto ho neveriaci často nepoznajú !!!
 
Vo svetle je to opačné - poznáme svojho Pána, vo svetle jeho Slova vieme rozoznávať.
 
Preto je dôležité každé Jeho slovo !
                                         
                                                                                             ... a nezabúdaj si čítať Bibliu.
 

A preto ...

Ako poslušné deti, nedajte sa ovládať
žiadosťami, ktoré vás predtým
v čase vašej nevedomosti ovládali;
no rovnako, ako je svätý ten,
                   čo vás povolal,

                  aj vy buďte svätí
                   vo všetkom, čo robíte.


Lebo je napísané:
Buďte svätí, lebo ja som svätý!