SILA, LÁSKA, ZDRAVÝ ROZUM ...

15.01.2019 18:27

Posledné  besiedky sme si hovorili skutočné príbehy z Pavlovho života ...

             ... bol to veľmi húževnatý a smelý muž, 
    

       ale nebolo to úplne  samozrejme, aj  on sa učil  ísť po ceste 

                            "Božieho bojovníka"         

      ...ups , no  už  vám niečo prezrádzam.

 

        Tešte sa na ďalšie besiedky -

        bude to veľmi dôležité pre vaše  životy.