Som spravodlivý/-á, lebo...

31.10.2017 18:01

To bola besiedka... tušila som, že ma niečo delí od Boha,
                 ale že každý - a to naozaj každý - hriech vie byť VYČISTENÝ   

- tak to teda už áno!

                                         Náš Boh je úžasný !!!

 
 

Modlitba spasenia:

 
Svätý nebeský Bože, vyznávam, že som hriešny/-a a nemôžem sa sám ničím ospravedlniť.
Prosím ťa, odpusti mi moje hriechy, zlé skutky a postoje v mojom srdci. (vymenuj konkrétne)  
Ďakujem ti, že si dal svojho syna Ježiša Krista na to, aby každí, kto v neho uverí, 
že je Boží Syn, mal večný život. 
Preto verím, že On je Spasiteľ, ktorý zobral moje hriechy, zomrel a vstal z mŕtvych a tým porazil smrť, 
chorobu a chudobu. 
Buď mojím Pánom. Ďakujem ti, že mi dávaš večný život a že som tvojím synom/dcérou.               
                                                                                                                                                    Amen