Som spravodlivý/á , lebo ...

31.10.2017 18:01

To bola besiedka ... tušila som, že  ma niečo delí od Boha,
                             ale že každý - a to naozaj každý hriech vie byť VYČISTENÝ -  

- tak to  teda už áno.

                                         Náš Boh je úžasný !!!

 
 

Modlitba spasenia :

Sväty nebeský Bože, vyznávam že som hriešny a nemôžem sa sám ničím ospravedlniť.
Prosím ťa odpusti mi moje hriechy , zlé skutky a postoje v mojom srdci. (vymnuj konkrétne)  
Ďakujem ti , že si dal  svojho syna Ježiša Krista  na to, aby  každí kto v neho uverí , 
že je Boží Syn mal večný život. 
Preto verím, že On je Spasiteľ, ktorý zobral moje hriechy , zomrel a vstal zmŕtvych a tým porazil smrť, 
chorobu a  chudobu. 
Buď mojím Pánom. Ďakujem ti, že mi dávaš večný život a že som tvojím synom/dcérou.               Amen