TEN PRINÁŠA VEĽA OVOCIA

08.03.2016 14:44

Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. 

Kto zostáva vo mne a ja v ňom, 

ten prináša veľa ovocia, 

pretože bezo mňa nič nemôžete činiť.                                           

                                                    Evanielium Jána 15.kap. 5 verš

 

         Tajomstvo toho , že sa budeš podobať Ježišovi Kristovi je,

                                že Ježiš Kristus žije v tebe....

                                 
                                     ...bezo mňa nemôžete nič robiť...