Tím víťaza!

17.09.2017 16:04

************************ Prečítaj si  príbeh z besiedky***************************


  ************************************************************************************* 

          ... páči sa ti Spiderman? Je to  zaujímvá postava,

                     osloví to veľa ľudí... jeho príbeh, hrdinstvo, odvaha....
 

                ale je R E Á L N Y? 

                       Vie ti pomôcť? V čom? 

               Vie ťa  Z A CH R  Ť ? ... zasa ten vírus!

                                                 

                          

                          DECKÁ, P O Z O R na VÍRUSY!