Tím víťaza !

17.09.2017 16:04

**************************** Prečítaj si  príbeh z besiedky*********************************


  ************************************************************************************* 

          .... páči sa ti Spiderman ? Je to  zaujímvá postava,

                     osloví to veľa ľudí...jeho príbeh, hrdinstvo, odvaha....
 

    , ale je R E Á L N Y ? 

                        Vie ti pomôcť ?  V čom ? 

               Vie ťa  Z A CH R  Ť ?.....zasa ten vírus!

                                                 

                          

                          DECKÁ  P O Z O R na VÍRUSY!