Učenie , nie je mučenie

22.05.2016 19:49

   Uč sa ....  je  to to najlepšie  čo  môžeš urobiť

 

                              V Biblii sa píše....2.Timotejova 3. kapitola

 

10  Ty si však dôsledne nasledoval moje učenie, 

správanie, 

predsavzatie, 

vieru,

trpezlivosť,

lásku, 

vytrvalosť,   

11  moje prenasledovania, 

utrpenia, ktoré ma postihli v Antiochii, Ikóniu, Lystre. 

Koľko prenasledovaní som zniesol! 

A zo všetkých ma Pán vytrhol.  

 

12  A všetci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kristovi, budú prenasledovaní.   

13  Ale zlí ľudia a podvodníci budú napredovať v zlom, 

budú zvádzať a budú zvádzaní.   

 

14  Ty však zostaň v tom, čomu si sa naučil a čo ti je zverené, 

veď vieš, od koho si sa to naučil,   

15  a pretože od detstva poznáš sväté Písma, 

ktoré ti môžu dať múdrosť na spásu, a to vierou v Ježiša Krista.   

16  Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, 

nápravu 

a výchovu v spravodlivosti,  

17  aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.

..........a toto  sme sa už  predsa učlili 

       ....na záver ti chcem pripomrnuť  citát jeného známeho muža...

                 ÚLOHA : skus  zistiť koho ???