UROBIL BY SI TO ???

02.12.2016 12:19

  chceme Vám  predstaviť ďalšieho chlapíka, ktorý  bol nielen  dobrým
                                              TURISTOM...

        
         - opustil celú svoju  rodinu, svoje mesto, svoje tradície, všetko čo  ho naučili rodičia,
           odišiel nevedno kam...

                                               

  ... ale BOH, ktorého nikdy nepoznal sa mu prihovoril ...

a povedal mu: Len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať, 

a dodal: Toľko bude tvojho potomstva. 

_ _ _ _ _ _ _ uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť

 
                                                                 Už viete Kto  to  bol?
 
A tak teda, kým máme čas, robme dobre všetkým, 

                                                                          ale najmä členom rodiny veriacich.  
 

                                                                                                                               Galaťanom 6:10