UROBIL BY SI TO???

02.12.2016 12:19

 Chceme vám predstaviť ďalšieho chlapíka, ktorý bol nielen dobrým TURISTOM...

         
           ... opustil celú svoju rodinu, svoje mesto, svoje tradíciem všetko, čo ho naučili rodičia, odišiel nevedno kam...
 

                                              

          ... ale BOH, ktorého nikdy nepoznal, sa mu prihovoril... 
 
          ... a povedal mu: Len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať,
 
          ... a dodal: Toľko bude tvojho potomstva.
 
          ... a _ _ _ _ _ _ _ uveril Hospodinovi a On mu to počítal za spravodlivosť.

                                                                 Už viete, kto to bol?
 
"A tak teda, kým máme čas, robme dobre všetkým,
ale najmä členom rodiny veriacich."
                                                                                    Galaťanom 6:10