Vedel všetko, čo sa má stať...

14.01.2018 16:25

Dnes sme si hovorili o tom, že Ježiš Kristus vedel všetko, čo a ako sa má stať.

 

V dobe Starého zákona Boží Proroci prorokovali: aký bude, 

                                                                     kedy príde,

                                                                     že zomrie krutou smťou

                                                                     a že nás zachráni.

 

                                        ŽIDIA čakali superhrdinu.

 

OTÁZKA za BIBLION:
 

Prečítaj si Evanjelium Matúša 8:17 =>
a skús nájsť, kde sa o tom píše v Starom zákone... je to v knihe proroka Izaiáša

... a ešte jedna pomôcka => je to kapitola, ktorú sme čítali v besiedke.
 

            CHCEŠ MA???