Veľký zástup...

15.09.2017 15:16

V biblii čítame...Na to povedal Dávid Filištínovi Goliášovi: 

 

 Ty ideš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom

 ale ja idem k tebe v mene Hospodina Zástupov, v mene Boha vojsk Izraelových,

 ktorému si sa rúhal. 

 

 Za Dávidom stálo nebeské vojko - lebo náš Boh je

 

                     BOHOM ZÁSTUPOV.

 

                         Stojíš  s ním , alebo oproti nemu ???