Veľký zástup...

15.09.2017 15:16

V Biblii čítame...

"Na to povedal Dávid Filištínovi Goliášovi:

Ty ideš ku mne s mečom, kopijou a so štítom,

ale ja idem k tebe v mene Hospodina Zástupov, v mene Boha vojsk Izraelových,

ktorému si sa rúhal."

 

 Za Dávidom stálo nebeské vojsko - lebo náš Boh je

 

 BOHOM ZÁSTUPOV.

 

                         Stojíš s Ním alebo oproti Nemu???