... verili, iba keď videli

23.06.2017 13:50

Po vyjdení z Egypta Boh uzavrel s potomkami Abraháma, Izáka a Jákoba,
ktorí sa v Egypte rozrástli v početný národ, zmluvu. Bolo to veľmi dramatické.

Nad Horébom, čo je jedna hora Sinajského pohoria, sa Hospodin zjavil v oblaku.
Boh sa začal na tomto mieste prejavovať, vrchol hory zahalil dym, všetko sa triaslo,
a celý výjav sprevádzal silný zvuk trúby. Nečudo, že sa všetok ľud bál.

Nechceli sa k vrchu ani priblížiť, aby nezomreli a ako svojho zástupcu vyslali Mojžiša
priamo do prítomnosti živého Boha.
Na vrchu odovzdal Všemohúci Mojžišovi dosky zákona (desať slov alebo Desatoro)
a hneď mu dával aj ďalšie inštrukcie a nariadenia,
ktoré sú obsahom zmluvy uzavretej medzi Bohom a izraelským národom.