Vieš čo sa stalo ???

03.08.2018 10:21

...pamätáš si čo sa dialo s  Petrom v 12. kapitole Skutkov? 

Pre niekoho by to nebola jednoduchá situácia, ale Peter zostal v kľude.

... no stalo sa niečo neočakávané ... skús to porozprávať rodičom.

... A potom sa evanjelium sa opäť šírilo.
No evanjelium je treba  hovoriť jasne a zrozumiteľne:hrali sme telefón,kde sme si šuškali  jazykolamy
a tým sme  si ukázali, že  pri počúvaní na pol ucha !!!!!!!!!!  a  šepkaní sa dozvieme nezmysly.
A preto je dôležité evanjelium odovzdať neskreslené. 

zhromkobadatel

 

 

Božie slovo však rástlo

a rozmáhalo sa.

Skutky 12.24

 

 

 

Precvič si angličtinu - prázdniny nie sú len na oddych : https://www.youtube.com/watch?v=Rr7Udj8lEUU