Vieš KTO ON vlastne je ?

21.08.2017 16:16

                                                                                        

                              HĽADAJ MA ... hovorí Hospodin

                                        
                                        ... nájdeš  mená, ktorými sa  Boh  predstavil v Biblii ?
 
 
 

Čítali sme  Abrama ..... (1.Moj.17)...“ poď predo mnou a buď dokonalý“ kde sa Boh predstavil ako 

El- Shaddai – silný  Boh Všemohúci, ktorého je viac než  dosť 

 -  a dal mu zasľubenie o veľkom potomstve .  Boh to povedal Abramovi keď nemal ešte žiadne potomstvo aby Abram vedel, že je schopný urobiť  z nemožného možné.

Jahwe Jirech- Hospodin  vidí a zaopatrí

... Abrahám dostal Izáka  a  má ho obetovať , čo by ste robili, keby sa to stalo vám?.............................................

 

...Boh  zaopatril baránka nielen pre Abraháma ale aj pre nás, aby sme boli zachránení,  dávno sa rozhodol to urobiť.

- príbeh svadby v Káne Galilejskej - Pán Ježiš sa postaral, aby bolo na svadbe dostatok vína, videl potrebu a zaopatril.

 

Jahwe Rohi – Hospodin môj pastier 

– hovorili sme im o kráľovi Dávidovi, ktorý bol mužom podľa Božieho srdca, miloval Pána, napísal veľa oslavných piesní žalmov- pretože Ho poznal.       Čítali sme

           ŽALM 23    –   NAUČIŤNAUČIŤNAUČIŤ ...

 

            Pán je dobrý pastier, stará sa o ovce vodí ich po správnych cestách, chráni ich pred nepriateľom.