VIEŠ ODPOVEĎ ?

26.03.2016 12:53

Vieš, ktorá kapitola v biblii je NAJDLHŠIA ???

...a najkratšia...?

 
Pomôcka:

...a ešte niečo, vedel si , že kapitola 

mädzi kapitolou najdlhšou a najkratšou

                      je kapitola, ktorá je  presne v STREDE  BIBLIE?

 

NO pripomeňme si o čom ste hovorili s  RADKOM.

Čo je pre Teba užitočné:..............................

                                     ................................

                                     ................................

                                     ................................

                                     ................................