VSTAŇ A CHOĎ

21.01.2016 09:39

Hovorili sme, že tým kupcom z podobenstva o drahocennej perle sme  MY...

 

    .....a preto rozlišujme  mädzi  skutočnými  perlami a lacnou napodobeninou.

 

pripomínam Vám  príbeh: Skutky 3:1-9

1  Peter a Ján vystupovali o deviatej hodine na modlitbu do chrámu.   2  Práve prinášali istého muža od narodenia chromého; denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu.   3  Keď videl vstupovať Petra a Jána do chrámu, prosil si od nich almužnu.   4  Peter spolu s Jánom upreli na neho zrak a povedali: Pozri na nás!   5  Muž sa na nich zahľadel v očakávaní, že od nich dačo dostane.   

6. Peter však povedal: Striebro ani zlato nemám,ale čo mám, to ti dám. 

V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!   .............ZAPAMäTAJ SI

7  Chytil ho za pravú ruku a zodvihol. V tej chvíli chromému spevneli nohy a členky,   8  vyskočil, postavil sa a chodil; vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha.   9  Všetci ľudia ho videli, ako sa prechádza a chváli Boha.   10  Keď spoznali, že je to ten, čo sedával a žobral pri Krásnej bráne chrámu, naplnil ich úžas a ohromenie z toho, čo sa prihodilo.