ZAČIATOK

03.10.2016 19:42

         

                                                      Kde je začiatok? No predsa na začiatku...

 

 "Na počiatku stvoril Boh nebo a zem."                 Genezis 1,1

                  

 "Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh."               Evan. Jána 1,1

 

               Boh je začiatkom všetkého,

               Boh povedal a stalo sa,

               Boh vykonal a bolo to dobré.

                                ... no nie je Najlepší?