ZAČIATOK

03.10.2016 19:42

         

                                                      ....kde je začiatok, no predsa  na začiatku....

 

                             1 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.                 Genezis 1

                  

          1 Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.               Evan.Jána 1

 

               Boh je začiatkom všetkého,

               Boh povedal a stalo sa,

               Boh vykonal a bolo to dobré.

                                ...no nie je Najlepší ?