Novinky

CHoď do JERUZALEMA !

31.10.2018 08:21
CHCEŠ sa niekedy vyhnúť ťažkostiam ? (napr. neísť na  písomku a  tváriť sa že ťa bolí brucho, aby ťa rodičia nechali doma?), Duch Svätý nám  kresťanom  dáva silu  vytrvať a všetky ťažkosti zvládnuť. Pavol vedel, že je povolaný  hlásať evanjelium až  v Ríme (podľa...

Už neprídem

25.10.2018 07:36
Prečítajte  text  správne - vieš kde je  začiatok  a koniec ?  Doplňte to čo chcel VÍRUS  zakryť.     (Pomôcka : Skutky 20.kapitola )

V Efeze som bol 2 roky.

21.09.2018 18:53
Rozmýšľaľ si niekedy nad tým, že prečo niektoré rozhodnutia ľudí,  ktorí sú naplnení sv.Duchom sú zvláštne? ... je to práve preto, lebo je to nad naše myslenie , je to viera !                    

Oltár "neznámemu bohu"

02.09.2018 14:50

Chceš vedieť viac ?...skúmaj

22.08.2018 12:38
  Chceš vedieť viac ?... skúmaj ... a zapisuj si  slová PRAVDY do zápisníka

Kam ideš .

16.08.2018 12:37
Skutky apoštolo 16.kapitola 6 Cez Frýgiu a galatský kraj iba prešli, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. 7 Keď prišli k Mýzii, pokúšali sa ísť do Bitýnie, ale Ježišov Duch im nedovolil. 8 Obišli teda Mýziu a zišli do Troady. 9 Tam mal v noci Pavol videnie: Akýsi Macedónčan stál a prosil...

Vieš čo sa stalo ???

03.08.2018 10:21
...pamätáš si čo sa dialo s  Petrom v 12. kapitole Skutkov?  Pre niekoho by to nebola jednoduchá situácia, ale Peter zostal v kľude. ... no stalo sa niečo neočakávané ... skús to porozprávať rodičom. ... A potom sa evanjelium sa opäť šírilo. No evanjelium je treba  hovoriť...

... prečo ma prenasleduješ ?

21.06.2018 08:59
Spomeniete si na to čo sme robili v  besiedke? ...  môžeš  niečo  opraviť ?   ...  môžeš  niečo  zmeniť?  ...  môžeš zmeniť niekoho?    Skutky 9. kapitola: 1 A Saul ešte vždy zúril proti učeníkom Pánovým, dychtiac po ich...

A oni sa nebáli !

25.05.2018 12:31
Skutky Apoštolov 7. kapitola - prečítajte si so svojimi rodičmi čo hovoril Štefan (môžete od kapitoly 6:8 - po 7:60)            ...... a tieto verše sa naučte, aby bola vo vás múdrosť !!!  

No chceli ich zabiť

10.05.2018 20:54
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>