Novinky

A oni sa nebáli !

25.05.2018 12:31
Skutky Apoštolov 7. kapitola - prečítajte si so svojimi rodičmi čo hovoril Štefan (môžete od kapitoly 6:8 - po 7:60)            ...... a tieto verše sa naučte, aby bola vo vás múdrosť !!!  

No chceli ich zabiť

10.05.2018 20:54
 

... a boli spolu

10.05.2018 20:35
"Medzi ľudom sa rukami apoštolov dialo veľa znamení a zázrakov. Všetci sa svorne zdržiavali v Šalamúnovom stĺporadí. Nikto iný sa neodvažoval k nim pridružiť, ale ľud ich chválil a ustavične pribúdalo mnoho mužov i žien, čo uverili v Pána. Ešte aj chorých vynášali na ulice a kládli...

... SOM TU

10.04.2018 09:14

Je tvojím sprievodcom?

30.03.2018 09:41
  Čítali sme staré proroctvo z knihy JOEL 3:1-2: 1 Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať.    Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci budú mávať videnia.  2 Aj na otrokov a otrokyne vylejem v tých dňoch svojho...

... AJ VY ŽIŤ BUDETE!

21.03.2018 18:27
... Keď prišiel deň Letníc, boli spolu na jednom mieste.    Skutky apoštolov    1,8  ... ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín...

ON ŽIJE!!!

19.02.2018 13:03
Ja som vzkriesenie a život - kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.   Či veríš tomu?     Vaša úloha: je tu časť skladačky, dávaj pozor kedy a kde bude ďalšia časť... NEOĽUTUJEŠ :)

Čo povedal, to sa stalo

14.02.2018 19:51
   Pripomeň si, čo bolo napísané v Starom zákone                                             a porovnaj to s udalosťami ukrižoa.              ...

Klamali?

05.02.2018 18:36
1 Jánov 1: 1 Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme pozerali a čoho sa nám dotýkali ruky, (o tom svedčíme, totiž) o Slove života. 2 A ten život sa zjavil, my sme (Ho) videli, svedčíme (o Ňom) a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a...

Pravda je len jedna

01.02.2018 17:18
PRÍBEH: Včera mi hovoril kamoš Jano o jednej udalosti, ktorá sa stala v škole: "Videl som Eliho, ako uteká z triedy, skoro ma zvalil na zem a ani sa neospravedlnil!" Išiel som na FB a videl som v skupinovej komunikácii, že Matúš s Lukášom rozoberajú asi tú istú vec. Lukáš písal, že ho videl na...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>