Novinky

Vieš čo sa stalo ???

03.08.2018 10:21
...pamätáš si čo sa dialo s  Petrom v 12. kapitole Skutkov?  Pre niekoho by to nebola jednoduchá situácia, ale Peter zostal v kľude. ... no stalo sa niečo neočakávané ... skús to porozprávať rodičom. ... A potom sa evanjelium sa opäť šírilo. No evanjelium je treba  hovoriť...

... prečo ma prenasleduješ ?

21.06.2018 08:59
Spomeniete si na to čo sme robili v  besiedke? ...  môžeš  niečo  opraviť ?   ...  môžeš  niečo  zmeniť?  ...  môžeš zmeniť niekoho?    Skutky 9. kapitola: 1 A Saul ešte vždy zúril proti učeníkom Pánovým, dychtiac po ich...

A oni sa nebáli !

25.05.2018 12:31
Skutky Apoštolov 7. kapitola - prečítajte si so svojimi rodičmi čo hovoril Štefan (môžete od kapitoly 6:8 - po 7:60)            ...... a tieto verše sa naučte, aby bola vo vás múdrosť !!!  

No chceli ich zabiť

10.05.2018 20:54
 

... a boli spolu

10.05.2018 20:35
"Medzi ľudom sa rukami apoštolov dialo veľa znamení a zázrakov. Všetci sa svorne zdržiavali v Šalamúnovom stĺporadí. Nikto iný sa neodvažoval k nim pridružiť, ale ľud ich chválil a ustavične pribúdalo mnoho mužov i žien, čo uverili v Pána. Ešte aj chorých vynášali na ulice a kládli...

... SOM TU

10.04.2018 09:14

Je tvojím sprievodcom?

30.03.2018 09:41
  Čítali sme staré proroctvo z knihy JOEL 3:1-2: 1 Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať.    Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci budú mávať videnia.  2 Aj na otrokov a otrokyne vylejem v tých dňoch svojho...

... AJ VY ŽIŤ BUDETE!

21.03.2018 18:27
... Keď prišiel deň Letníc, boli spolu na jednom mieste.    Skutky apoštolov    1,8  ... ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín...

ON ŽIJE!!!

19.02.2018 13:03
Ja som vzkriesenie a život - kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.   Či veríš tomu?     Vaša úloha: je tu časť skladačky, dávaj pozor kedy a kde bude ďalšia časť... NEOĽUTUJEŠ :)

Čo povedal, to sa stalo

14.02.2018 19:51
   Pripomeň si, čo bolo napísané v Starom zákone                                             a porovnaj to s udalosťami ukrižoa.              ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>