Novinky

Som spravodlivý/-á, lebo...

31.10.2017 18:01
To bola besiedka... tušila som, že ma niečo delí od Boha,                  ale že každý - a to naozaj každý - hriech vie byť VYČISTENÝ    - tak to teda už áno!                        ...

Ty si ma uzdravil

31.10.2017 18:00
... pozri si video:  https://www.youtube.com/watch?v=81X2UcHrQdg   Nezabudni, čo je napísané v Biblii: p_ _ _ _ _ _ , p_ _ _ _ _ _ , p_ _ _ _ _ _ , z _ _ _ _ _ _ _ _ _ .                               ...

... si ODDELENÝ pre Boha

18.10.2017 10:06
Doplň opačný význam  slov:    čistý -                                                              - zlé    ...

SHALOM = Pokoj ti, udatný hrdina

18.10.2017 08:50
                                                                           JEHOVA...

Tím víťaza!

17.09.2017 16:04
************************ Prečítaj si  príbeh z besiedky***************************   *************************************************************************************            ... páči sa ti Spiderman? Je to  zaujímvá postava,    ...

Veľký zástup...

15.09.2017 15:16
V Biblii čítame... "Na to povedal Dávid Filištínovi Goliášovi: Ty ideš ku mne s mečom, kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina Zástupov, v mene Boha vojsk Izraelových, ktorému si sa rúhal."    Za Dávidom stálo nebeské vojsko - lebo náš Boh je    BOHOM...

Vieš KTO ON vlastne je?

21.08.2017 16:16
                                                                                   ...

Boh si ho vybral

24.07.2017 20:20
                                              https://www.youtube.com/watch?v=II3NaVCOcWk                      ......

... verili, iba keď videli

23.06.2017 13:50
Po vyjdení z Egypta Boh uzavrel s potomkami Abraháma, Izáka a Jákoba, ktorí sa v Egypte rozrástli v početný národ, zmluvu. Bolo to veľmi dramatické. Nad Horébom, čo je jedna hora Sinajského pohoria, sa Hospodin zjavil v oblaku. Boh sa začal na tomto mieste prejavovať,...

Mojžišov transport

30.05.2017 19:18
   Keď vystriem svoju ruku na Egypt a vyvediem z neho Izraelitov,        vtedy Egypťania poznajú, že ja som Hospodin.      
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>