Novinky

TEN PRINÁŠA VEĽA OVOCIA

08.03.2016 14:44
Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti.  Kto zostáva vo mne a ja v ňom,  ten prináša veľa ovocia,  pretože bezo mňa nič nemôžete činiť.                                        ...

Najväčšie prikázanie

23.02.2016 13:46
Na témú láska sme hovorili veľa, ale v nedeľu sme si povedali aké sú najväčšie  prikázania,  ktoré Nám dal Pán Ježiš.      Zároveň sme si pripomenuli  aj  10 Božích  príkazov, ktoré dal židom, ale tie však neboli dostačujúce, lebo ich ľudia aj tak...

LÁSKA JE :

02.02.2016 10:31
  4  Láska je trpezlivá,     Láska je dobrotivá,                   nezávidí     Láska sa nevystatuje a nenadúva sa   5  nespráva sa neslušne,     nehľadá svoj prospech,     nerozčuľuje...

VSTAŇ A CHOĎ

21.01.2016 09:39
Hovorili sme, že tým kupcom z podobenstva o drahocennej perle sme  MY...       .....a preto rozlišujme  mädzi  skutočnými  perlami a lacnou napodobeninou.   pripomínam Vám  príbeh: Skutky 3:1-9 1  Peter a Ján vystupovali o deviatej...

SI DRAHOCENNÁ PERLA

10.01.2016 19:17
TAKŽE POKLAD máme  OBJAVENÝ a to znamená , že POKRAČUJEME ďalej. V ďalšom polroku OBJAVÍME nové POKLADY, ktoré  má  pre Nás  BOH  pripravené.                                     ...

PRÍSLOVIA ŠALAMÚNOVE

19.12.2015 13:11
Príslovia 4.kapitola  20  Syn môj, dávaj  na moje slová,        nakloň svoje ucho k mojim výrokom! ! !               21  Nespúšťaj ich z očí,  chráň si ich v hĺbke svojho srdca.     22 ...

Kniha Zjavenie Jána 21:3 - naučiť

18.11.2015 14:51
A počul som mocný hlas z trónu hovoriť: "Pozrite, Boží stan s ľuďmi! Tu bude prebývať s nimi, oni budú jeho ľudom a on, Boh s nimi, bude ich Bohom. Prečítajte  si  doma verše z  hodiny  besiedky- určite  si tým  pripomeniete o  čom ste  s  Radom...

Ďalší poklad je....

10.11.2015 19:35
Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.  Rimanom 6:23  

Začíname stvorením

06.11.2015 20:42
Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi 1.Mojžišova kniha 1:26  

NEZABUDNI SA NAUČIŤ SLOVO

21.10.2015 15:04
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>