Ako vyzeralo Desatoro, ktoré dostal Mojžiš?

Ako vyzeralo Desatoro, ktoré dostal Mojžiš?

V Tóre sa dočítame, že Mojžiš prišiel z hory Sinaj s dvomi kamennými tabuľami, ale nedozvieme sa, aký mali tvar, veľkosť a z akého kameňa boli vlastne vytesané.

 

Skúsme sa na túto záhadu pozrieť trochu bližšie.

 

Veľkosť

Podľa tradície boli tabule veľké štvorcové kamenné dosky vysoké šesť dlaní, široké šesť a tri dlane hrubé. Podľa moderných mier malo Desatoro asi 45 x 45 x 22,5 cm. Učenci Talmudu ukázali, ako sa tabule a niekoľko ďalších náboženských predmetov nádherne vmestilo do Archy Zmluvy, ktorú Mojžiš vyrobil, ako je napísané v knihe Exodus. Treba však poznamenať, že nikde nie je zmienka o tom, že by tabule mali oblý vrch, ako často vidíme na vyobrazeniach Mojžiša. Ide pravdepodobne o výmysel nežidovských umelcov.

 

Materiál

Tradícia hovorí, že obe tabule boli vyrobené zo zafíru. Po tom ako Mojžiš rozbil prvé tabule, Boh mu ukázal veľký kus zafíru, ktorý bol pod jeho stanom. Mojžiš teda použil časť zafíru na výrobu druhých dosiek a zvyšok drahého kameňa si mohol ponechať .

 

Písmo

Podľa najrozšírenejšej predstavy bolo prvých päť zákonov napísaných na jednej tabuli a zvyšných päť na druhej. Tóra opisuje písmo ako „vyryté z oboch strán; na jednej strane a na druhej strane boli zapísané.“ To znamená, že nápis bol vyrytý skrz naskrz. Teda slová sa dali jasne prečítať z jednej strany a boli zrkadlovo prevrátene na strane druhej. Dve z písmen hebrejskej abecedy sú uzatvorené zo všetkých strán. Stred týchto písmen musel byť teda zázračne vpísaný do priestoru.

 

Iní učenci tvrdia, že písmo bolo zázračne čitateľné z každej strany – inými slovami, aj keď boli písmená vyryté skrz naskrz, dali sa čítať sprava doľava z ktorejkoľvek strany tabule. Rabín Bechayei vysvetľuje tento zázrak slovami, že preto Tóru možno chápať na dvoch úrovniach – jednej odhalenej a druhej skrytej.