Hora Ararat

Hora  Ararat

 

Je to Noemova archa?

Osud máloktorého plavidla je taký známy ako osud Noemovej archy.  Konkurovať by jej azda mohol ešte Titanic  -

aj to najmä vďaka Jamesovi Cameronovi.

V oných časoch Hospodin podľa Knihy Mojžišovej riekol Nóachovi: „Urob si koráb z góferového dreva, urob koráb 

s priehradami a natri zvnútra aj zvonku smolou.„ 

Noe poslúchol Hospodina a nalodil do archy svoju ženu, troch synov so ženami a zo všetkých zvierat čistých a 

z nebeského vtáctva zobral so sebou po sedem a z nečistých zvierat po páre. O sedem dní Hospodin 

zoslal na zem a najmä na skazených ľudí štyridsaťdňový dážď, ktorý spôsobil potopu sveta. Noe vo svojej

lodi zachoval genetický fond pre ďalší život na zemi. Po siedmych mesiacoch a sedemnástich dňoch Noemov

koráb „spočinul na Ararate„.

 

Miesto stroskotania či pristátia Noemovej archy tak, ako ho opisuje Kniha Mojžišova, korán či epos o Gilgamešovi objavil v roku 1948 roľník Rashid. 

Podľa inej verzie v roku 1959 vykonávala turecká armáda v spolupráci s NATO letecké snímkovanie územia východného Turecka a výskumníkov na jednej fotke zaujal zvláštny útvar majúci tvar lode nachádzajúci sa na svahu hory Musa Daği. Fotografia bola urobená 12 míľ južne od Araratu. Ukázalo sa, že útvar má približnú veľkosť biblickej archy. Niektoré z týchto fotografií, spolu s komentárom, sa zjavili v roku 1960 v septembrovom čísle časopisu Life. Po ich preštudovaní odborník na fotografiu Dr. Arthur Brandenburger skonštatoval: „Nepochybujem o tom, že ide o loď.„

 Ešte v tom istom roku nález preskúmala výskumná expedícia z USA, ale neobjavila nič pozoruhodné. V roku 1977 vykonal prvú zo svojich výskumných ciest do Turecka Ron Wyatt. Počas expedície objavil niekoľko kamenných kotiev, o ktorých veril, že patria k arche. Na viacerých kotvách (kameňoch) našiel vyryté postavy ôsmich ľudí – údajne členov posádky Noemovej archy.    Po tomto prvotnom prieskume, v nasledujúcom roku zemetrasenie spôsobilo zosuv pôdy a odkrylo palubné trámy okolo stien lode. Wyatt odobral vzorky skameneného dreva a zeminy z okolia lode. Analýzy ukázali, že obsahujú vyšší objem organického uhlíka ako je bežné, čo vraj potvrdzuje autentickosť lode. 

 

V roku 1980 pomocou ultrazvukového prístroja Wyatt odhaľuje ľudskou rukou vytvorenú vnútornú štruktúru lode vrátane palubných priečok, ktorá sa vraj ukrýva pod nánosmi zeminy. V roku 1985 dlhoročnú výskumnú prácu Rona Wyatta prezentovala americká televízna stanica ABC. Po preskúmaní výsledkov Wyattovej práce oznámila v roku 1987 turecká vláda svetu objavenie pozostatkov Noemovej archy, dala postaviť návštevnícke centrum v blízkosti dediny Üzengili a lokalitu Musa Daği vyhlásila za národný park. Odvtedy sa vraj našlo množstvo ďalších artefaktov - napríklad 16 kotevných kameňov, tri  z nich sa však zase stratili. Každý z kotevných kameňov má vyvŕtaný otvor pre lano, ktorý je špecifický tým, že dovnútra sa rozširuje a smerom von zase zužuje. Zdroje uvádzajú, že na viacerých z nich je vyrytý kríž, len na dvoch nie je vyryté nič

 

V roku 1998 našiel Dr. William Shea z Biblického výskumného inštitútu cca 10 metrov od západnej strany lode črepy hlinených nádob. Je na nich namaľovaný muž vypúšťajúci z ruky pár vtákov. Muž má na hlave čelenke podobnú pokrývku hlavy. Na čelenke bolo údajne proto - siniatickým písmom napísané: Noe. A to je vraj prvý skutočne rukolapný dôkaz, že ide o Noemovu archu!

O legendárnu Noemovu archu sa ľudstvo zaujíma už storočia.  Tento symbol záchrany ľudstva pred potopou má veľký význam historický aj náboženský, takže sa nemožno čudovať, že prichádzali ďalší bádatelia...