Osol čo sa koňom chcel stať

Osol čo sa koňom  chcel  stať

....tento  príbeh je  pravdivý: Jeden oslík si raz  zmyslel , že sa  chce podobať  na  svojho priateľa koňa Sivka. Obliekal sa tak , aby sa mu podobal, snažil sa  hovoriť  ako on, kráčať ako on , správal sa  vznešene  ako on...Celkom sa mu to  darilo, ale musel sa veľmi pretvarovať. Až  prišiela do jeho života  jedna skúška, kedy sa musel ako "Kôň" zúčastniť  významných pretekov. A ups...Somárik sa nám vo  svojej pýche potkol a vyšlo z neho jedno veľké: IÁ. Takže nakoniec  bol  prezradený  jeho pravý  pôvod.

NEZABUDNITE: to  že je niekto zvonku atraktívny, ešte nie je odrazom jeho  charakteru.

TAKŽE DECKÁ VYHOĎME KAŽDÝ HRIECH A ŽIME PRE VEČNÝ ŽIVOT.

 
     
 Príslovie 16:18  Nadutosť predchádza skazu a pýcha pád.